Universitat Rovira i Virgili

Cheminformatics and Nutrition Research Group

L'expertesa del notre grup de recerca en Quimioinformàtica i Nutrició consisteix en la utilització de les eines de disseny computacional de fàrmacs (com el desenvolupament de cribatges virtuals, mètodes de docking proteïna-lligand, farmacòfors, ....) aplicades a bases de dades de productes naturals, per trobar nous ingredients bioactius. Des de la pandèmia de COVID-19, estem treballant en el desenvolupament d’antivirals pel SARS-CoV-2 (inhibidors de la M-pro, entre altres) i en l’anàlisi de les mutacions del virus.

Més informació