Universitat Rovira i Virgili

Expertesa

L'activitat del grup de recerca en Quimioinformàtica i Nutrició està centrada en la utilització d'eines computacionals per: (1) predir quins compostos naturals tenen una determinada bioactivitat; (2) trobar nous usos per determinades molecules (per exemple, valorització de sub-productes trobant nous usos per les molècules que els contenen). Aquests resultats poden ser d'utilitat per dissenyar nous aliments funcionals o compostos nutracèutics o per desenvolupar nous productes cosmètics o pel disseny/millora de fàrmacs. A més, podem assajar experimentalment in vtro, in vivo i ex-vivo alguns dels compostos predits per confirmar les nostres prediccions.

Temàtiques de treball:

(1) Cerca de molècules naturals amb activitat anti-inflamatòria

(2) Cerca de molècules naturals amb activitat anti-diabètica

(3) Identificació d’inhibidors de les MMPs

(4) Desenvolupament de metodologies computacionals/programes per millorar les prediccions de bioactivitat

(5) Desenvolupament de metodologies computacionals/programes per predir nous usos per molècules o fàrmacs ja existents

(6) Predicció de nous inhibidors de la proteasa principal del SARS-CoV-2

(7) Anàlisis de les mutacions del SARS-CoV-2

  

Tecnologia disponible

Tenim llicència acadèmica i comercial del "Small-Molecule Drug Discovery Suite" d' Schrödinger. A més tenim accés (amb llicència acadèmica) al programari especialitzat d' OpenEye i Cresset. Disposem també d'una base de dades pròpia del voltant de 225.000 compostos naturals amb la informació de les fonts naturals d'on es poden extreure aquests compostos.

Alguns dels nostres èxits en recerca

La nostra recerca per l'empresa cosmètica Provital S.A. va permetre que aquesta empresa desenvolupés dos nous ingredients cosmètics: (1) MELAVOID™ (un despigmentant); i (2) AQUAXTREM™ (que estimula els mecanismes d'hidratació de la pell). Els dos ingredients estan ja al mercat i formen part de diferents productes cosmètics. A més, MELAVOID™ va gunyar el primer premi en la categoria de matèria primera més innovadora al BSB Innovation Prize ceremonies (In-Cosmetics Paris 2013).


Investigadors formats en el nostre grup de recerca treballen actualment en companyies de disseny de fàrmacs (com Intelligent Pharma) i al National Cancer Institute als EEUU.

Descarrega't un breu document amb el nostre perfil de recerca.